Yayınlar

Küresel Zorluklarla Yüzleşmek: Türkiye ve Güney Afrika Perspektifleri

21. yüzyılda, küresel ve bölgesel güç dengesindeki değişim yükselen güçler için yeni zorluklar ve fırsatlar ortaya çıkarmıştır. Bu tür bölgesel, küresel zorluklar ve fırsatlar karşısında, Türkiye ve Güney Afrika gibi yükselen güçlerin bölgesel ve küresel siyasette öncü roller üstlenmeleri olasılığı kuvvetle muhtemeldir. Bu bağlamda, Türk ve Güney Afrikalı siyasetçiler, bürokratlar,…

Devamını oku

Küresel Zorluklarla Yüzleşmek: Türkiye ve Güney Afrika Perspektifleri

Nijerya ile Kurulan İlişkilerin 500 Yıllık Geçmişi

Nijerya ile Kurulan İlişkilerin 500 Yıllık Geçmişi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yurtdışı ziyaretleri kapsamında beraberindeki heyetle Afrika ülkelerinden Nijerya, Togo ve Angola’ya ziyaretlerde bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk defa 2016 yılında Nijerya’yı ziyaret ederken Türkiye nezdinde bu ülkeye ilk önemli resmi ziyaret ise dönemin Başbakanı Necmettin Erbakan tarafından 1996 yılında yapılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Afrika turu kapsamında hiç kuşkusuz…

Devamını oku

Zorluklar ile Fırsatların Bir Arada Bulunduğu Ülke: Nijerya

Nijerya’nın Osmanlı Devleti ve Türkiye ile olan yaklaşık 5 asırlık ilişkilerini bir önceki yazımızda incelemiştik. Bu yazımızda ise Türkiye’nin Afrika’ya açılım politikası bağlamında Nijerya ile siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerini inceleyerek söz konusu ilişkileri olumlu ve olumsuz yönde etkileyen etmenler masaya yatırılacak. Batı Afrika ülkelerinden Nijerya, ekonomik ve siyasi gücüyle…

Devamını oku

Zorluklar ile Fırsatların Bir Arada Bulunduğu Ülke: Nijerya

Türkiye-Afrika İş Birliğinde Kalkınma Yardımları

Son yıllarda aktif dış politika yaklaşımının bir yansıması ve bölgesinde oluşan krizlerin çözümüne katkı sunması kapsamında gösterdiği çaba Türkiye’nin dış yardımlar konusunda ‘yükselen donör’ (emerging donor)1 ve ‘en cömert ülke’2 olmasını sağlamıştır. Türkiye ‘insani şuur’ ve ‘uluslararası istikrara katkı’ vizyonuyla dünyanın birçok bölgesine yardım yapmaktadır. Türkiye’nin genel dış siyasetinin önemli…

Devamını oku

Türkiye-Afrika İş Birliğinde Kalkınma Yardımları

Siyahi Ekonomik Güçlendirme: Engeller ve Yeniden Kavramsallaştırma

Siyahi Ekonomik Güçlendirme: Engeller ve Yeniden Kavramsallaştırma

1994 sonrası yeni demokratik hükümetin ekonomik düzenini dönüştürmek için bir girişim olarak, Siyahi Ekonomik Güçlendirme (BEE), apartheid tarafından ekonomik olarak marjinalleştirilenlere oy hakkı verilmesi stratejisi olarak kabul edildi. Bununla birlikte, BEE stratejisinin bir değerlendirmesi, stratejinin makro-ekonomik etkilerinin, demokrasiye geçişin üçüncü on yılında sahip olması gereken sosyo-ekonomik etkiyi hala yapmadığını göstermektedir.…

Devamını oku

Somaliland: 2021 Parlamento ve Yerel Konsey Seçimlerine Genel Bir Bakış

Bu rapor Mohamed Abdirahman Hassan (ISIR) ve Muhammed Yasir Okumuş (Afrika Vakfı) tarafından yazılmıştır. ISIR Düşünce Kuruluşu Stratejik İçgörüler ve Araştırma Enstitüsü (ISIR), politika savunuculuğu çalışmalarını bilgilendirmek için araştırmayı kullanan bağımsız, tarafsız bir kuruluştur. Barış ve güvenlik alanlarında olumlu sonuçlara yol açan sağlam kamu politikalarının oluşturulmasını teşvik etmek için yenilikçi düşünceye…

Devamını oku

Somaliland: 2021 Parlamento ve Yerel Konsey Seçimlerine Genel Bir Bakış