Faaliyetler

Somali Diasporası Yaz OkuluAfrika Vakfı’nın 2020 yılı içerisinde gerçekleştirdiği en geniş kapsamlı ve yenilikçi çalışmalardan biri de Somali Diasporasının ele alındığı ve İngilizce olarak 7 ayrı seminerden oluşan ancak COVID-19 pandemisi nedeniyle çevrimiçi olarak düzenlenen yaz okulu niteliğindeki etkinliktir. Türkiye’de de önemli bir nüfusa ulaşan Somali Diasporasını kapsamlı biçimde inceleyen ‘‘Somali Diasporası Yaz Okulu’’ programı, 3-22 Ağustos 2020 tarihleri arasında düzenlenmiş ve yaz okulu programı süresince Somali diasporası, Somali’nin toplumsal yapısı, kimlik, barış ve çatışma, genç nüfus ve siyasal temsil gibi konular temelinde çok yönlü olarak ele alınmıştır.