Afrika Akademisi

Afrika Akademisi, Türkiye’de Afrika üzerine var olan akademik bilgi eksikliğini giderilmesine katkıda bulunmak için oluşturulmuştur. Akademi Bünyesinde; Temel Eğitim Programı, Tez Sunumları, İhtisas Seminerleri, Afrika Temel Okumaları, Afrika’da Kültür ve Sanat başlıklı farklı konu ve alanlarda programlar yürütülmektedir.


Temel Eğitim Programı: 2019-2020 akademik yılında birinci kademeyle başlayan program, lisans öğrencilerinin Afrika’yı tanımalarına yönelik iki senelik kademelendirilmiş bir prograTemel Eğitim ve İhtisas Programı, Afrika bölgesi üzerine akademik çalışmalar yapmak isteyen lisans öğrencilerine yönelik, kademelendirilmiş bir programdır. Bu programa katılacak öğrencilerin bölge hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmaları, bölgede konuşulan yerel dilleri öğrenmeleri, alanında uzman eğitimcilerden araştırmalarında akademik destek almaları, bölge ülkelerini ziyaret etmeleri teşvik edilmektedir. Program için her yıl belirli tarihlerde başvuru alınmaktadır.


Temel Eğitim ve İhtisas Programı, ilk iki eğitim döneminde Afrika Kıtasına dair temel alanlarda alt yapı sağlamayı hedefleyip, ikinci ve üçüncü eğitim yıllarında ise ihtisaslaşma ve bu yönde çıktı elde etmeyi amaçlayan bir Programdır. Katılımcılar, Ders yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadırmdır.


İhtisas Seminerleri: 2018-2019 akademik yılında gerçekleştirilen İhtisas Seminerleri, Afrika bölgesi üzerine uzmanlaşmak isteyen lisans ve lisansüstü öğrencilere, kamu ve özel sektör çalışanlarına yönelik, altı farklı seminerin akademik yıl boyunca devam ettiği yoğun bir program olmuştur.


Tez Sunumları: Tez Sunumları, yüksek lisans ve doktora düzeyinde, Afrika coğrafyası ile ilgili konularda hazırlanmış, savunmaya hazır veya savunması yapılmış tezlerin ilgili katılımcılara sunulmasından oluşmaktadır.


Afrika Temel Okumaları: Afrika Temel Okumaları Programı, Afrika’nın tarihinin ve geleceğinin moderatör tarafından belirlenen kaynakların okunması yoluyla analiz edildiği bir programdır. Geçtiğimiz akademik yıllarda da gerçekleştirilen Okumalar, 2019-2020 yılında Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Doğu ve Afrika Araştırmaları Enstitüsü ile birlikte yürütülmektedir.


Afrika Kültür ve Sanatları: Romanlarla Afrika Siyaseti Okumaları ve Afrika Sineması Film Kritikleri programları ile başlayan etkinliklerimiz Afrika coğrafyasının yalnızca akademik metinlerle değil, aynı zamanda bölgeden çıkan edebi eserlerin ve Filmlerin incelenmesiyle anlaşılabileceğine inanarak okutmanlar tarafından belirlenen eserlerin analiz ve kritik edildiği programdır.


Yaz ve Kış Okulları: Bu başlık altında Afrika’da yer alan bölgeler ve tematik konular üzerine farklı konularda yaz ve kış aylarında etkinlikler gerçekleştirilmektedir.