Türkiye-Afrika İş Birliğinde Kalkınma Yardımları

Son yıllarda aktif dış politika yaklaşımının bir yansıması ve bölgesinde oluşan krizlerin çözümüne katkı sunması kapsamında gösterdiği çaba Türkiye’nin dış yardımlar konusunda ‘yükselen donör’ (emerging donor)1 ve ‘en cömert ülke’2 olmasını sağlamıştır. Türkiye ‘insani şuur’ ve ‘uluslararası istikrara katkı’ vizyonuyla dünyanın birçok bölgesine yardım yapmaktadır. Türkiye’nin genel dış siyasetinin önemli bir parçası olan bu girişimler Türkiye’nin uluslararası kalkınma iş birliğindeki zeminini güçlendirmektedir.

Yüzyıllar öncesine uzanan ve ilkeli bir tarihi geçmişe dayanan Türkiye’nin Afrika ile ilişkisi 1998 yılında ülkemizin Afrika Eylem Planı’nın kabulüyle yeniden ivme kazanmış, 2005 “Afrika Yılı” ilanıyla güçlenerek devam etmiş, Afrika Birliği’nin 2008 yılında Türkiye’yi stratejik ortak olarak ilan etmesi ve aynı yıl gerçekleştirilen Türkiye-Afrika İş Birliği Zirvesiyle derinleşmiş ve çeşitlenmiştir. Nihayetinde, Türkiye-Afrika Ortaklığı çok boyutlu bir ilişki ve stratejik bir iş birliğine dönüşmüştür. Türkiye-Afrika iş birliğinin önemli bir boyutunu Türkiye’den Afrika’ya yapılan insani ve kalkınma yardımları oluşturmaktadır.

Raporun Tamamını Okumak İçin Tıklayınız.