Hakkımızda

21. yüzyılın gelecek vadeden Afrika Kıtası barındırmış olduğu genç nüfus, zengin yeraltı ve yerüstü kaynakları ile öne çıkmaktadır. Bunun ile birlikte birçok ekonomik ve siyasi yapısal sorunla karşı karşıya kalan kıta, bütün bu zenginliklere rağmen zihinlerde yoksulluk ve açlık üzerinden yer edinmiştir. Uluslararası aktörlerin Kıta’daki faaliyetleri de her geçen gün artmakta ve hem Kıta’da hem de dünya üzerinde siyasi, sosyal ve ekonomik değişiklikler meydana getirmektedir.


Türkiye ise 1990’lı yılların sonundan itibaren Afrika Kıtası ile kurduğu ilişkileri geliştirmeye başlamıştır. Günümüzde ise gerek siyasi temsil gerek ekonomik ve kültürel açıdan ilişkiler ileri bir düzeye taşınmıştır. Türkiye’nin bölgedeki partnerlerine sunmuş olduğu İnsani Politika, Kıta üzerinde nüfuzunu arttırmaya çalışan diğer devletlere kıyasla Türkiye’ye güvenle bakılması ve ilişkilerin sağlıklı bir şekilde geliştirilmesi sonucunu ortaya çıkarmıştır.


Türkiye’nin Afrika ile gelişen ilişkileri Kıtayı daha yakından tanımayı ve ilişkilere katkı sağlayacak sivil unsurların oluşmasını gerekli kılmıştır. Buna mukavim Afrika Vakfı 2015 yılında Afrika üzerine eğitim ve araştırmalar yapan Ankara merkezli bir sivil toplum örgütü olarak faaliyetlerine başlamıştır.Amaç & Vizyon & Misyon

Vakfın Temel VizyonuTürkiye-Afrika ilişkilerinde hızla gelişen resmi diplomatik temaslara, taraflar arası ekonomik ilişkilere ve sivil toplum faaliyetlerine paralel olarak Türkiye-Afrika ilişkilerine derinlik kazandıracak girişimlere imza atmaktadır. Bu çerçevede Afrika vakfı, Türkiye’de mukim içerisinde öğrenciler, iş adamları ve akademisyenleri barındıran geniş bir Afrikalı kitleye hitap etmeyi hedeflemektedir. Aynı zamanda Afrika Vakfı Afrika kıtası ve Afrika ülkeleri ile ilgili akademik kariyer yapmak isteyen Türk öğrenciler ve kıtayı tanımak isteyen iş adamlarına yönelik destek sunmaya çalışacaktır. Afrika vakfı bu faaliyetleri ile Türkiye ve Afrika ülkelerinin genç ve dinamik nüfuslarına yerel, ulusal ve küresel düzeyde katkı yapmayı ve iş birliği imkanları sunmayı amaçlamaktadır.


MisyonTürkiye ve Afrika ülkeleri arasında siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel faaliyetler yürütmek ve iş birlikleri geliştirmektir. 1990’lı yılların sonundan itibaren, hızla artan diplomatik temsilcilik sayısı, Türkiye-Afrika arasındaki farklı noktalara uçuşların rekor sayılara ulaşması, TİKA ve YTB gibi kurumların yürüttükleri kapsamlı faaliyetler ve hükümet- dışı sivil toplum örgütlerinin insani yardım girişimleri kuşkusuz Türkiye-Afrika ilişkilerinde yeni bir milada işaret etmektedir.


İlkelerAfrika Vakfı faaliyetlerinin yürütülmesinde temel ilkeler belirlemiş olup yapacağı faaliyetlerde bu ilkelerden sapmamayı taahhüt eder. Bu çerçevede;

  • Afrika Vakfı ayrımcılık yapmaksızın bütün Afrika ülkeleri ile eşitlik ve yardımlaşma temelinde faaliyetler yürütmeyi hedeflemektedir.
  • Afrika Vakfı temel insan haklarına ve demokratik ilkelere uygun biçimde farklı aktör ile ilişkiler geliştirmeyi hedeflemektedir.
  • Afrika Vakfı bütün çalışmalarını şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkeleri çerçevesinde yürütmektedir.
  • Afrika Vakfı tüm faaliyetlerinde yüksek kaliteyi hedeflemektedir.
  • Afrika Vakfı, Afrika’ya ve Afrikalılara yönelik bilinç ve duyarlılığı geliştirmek, toplumsal düzeyde farkındalık yaratmayı amaçlanmaktadır.