Kurumsal

-

Afrika Vakfı

Türkiye 1990’lı yılların sonundan itibaren Afrika Kıtası ile kurduğu ilişkileri geliştirmeye başladı. Günümüzdeyse ilişkiler, gerek siyasi temsil gerek ekonomik ve kültürel açıdan ileri bir düzeye taşınıyor. Türkiye’nin bölgedeki partnerlerine sunmuş olduğu insani politika, Türkiye’ye güvenle bakılması ve ilişkilerin sağlıklı bir şekilde geliştirilmesi sonucunu ortaya çıkartıyor.

Türkiye’nin Afrika ile gelişen ilişkileri kıtayı daha yakından tanımayı ve ilişkilere katkı sağlayacak sivil unsurların oluşmasını gerekli kılıyor. Buna mukavim olarak Afrika Vakfı 2015 yılında Afrika üzerine eğitim ve araştırmalar yapan Ankara merkezli bir sivil toplum örgütü olarak faaliyetlerine başladı.

Learn More

Vizyon

Türkiye’nin Afrika ile doğrudan ve kalıcı bir ilişki bağınının oluşmasını sağlamak, bu ilişkileri desteklemek ve uzun yıllar boyunca sürdürmek.

Misyon

Türkiye’deki Afrika çalışmalarında bilgi birikimi oluşturmak. Bu alanda çıktılar üretmek, üretilen çıktıları dijital veya basılı olarak yayımlamak. Kıta Afrikasına dair farkındalık oluşturarak çıktıları geniş kitlelere ulaştırmak, iletişimi ve etkileşimi artırmak. Türkiye’de Afrika alanında çalışacak insan kaynağı yaratmak ve var olanı desteklemek. Afrika – Türkiye arasındaki ilişkiler üzerindeki ağı geliştirmek.

Araştırma Ekibimiz

Zafer Çelik
Akademi Koordinatörü
H. A. MOHAMMED ALI
Research Assistant

Yönetim Kurulu

Hasan Basri Kurt

Yönetim Kurulu Başkanı


Ali Osman Mert

Yönetim Kurulu Asil Üyesi


Hamit Yaşasın

Yönetim Kurulu Asil Üyesi


Ömer Dolu

Yönetim Kurulu Asil Üyesi


Bilal Yıldız

Yönetim Kurulu Asil Üyesi


İbrahim Tığlı

Yönetim Kurulu Yedek Üyesi


Denetim Kurulu

Selim Cerrah

Denetim Kurulu Asil Üyesi


Şenol Çelik

Denetim Kurulu Asil Üyesi


Süleyman Kozuva

Denetim Kurulu Yedek Üyesi


Gökhan Karaman

Denetim Kurulu Yedek Üyesi