Siyahi Ekonomik Güçlendirme: Engeller ve Yeniden Kavramsallaştırma

1994 sonrası yeni demokratik hükümetin ekonomik düzenini dönüştürmek için bir girişim olarak, Siyahi Ekonomik Güçlendirme (BEE), apartheid tarafından ekonomik olarak marjinalleştirilenlere oy hakkı verilmesi stratejisi olarak kabul edildi. Bununla birlikte, BEE stratejisinin bir değerlendirmesi, stratejinin makro-ekonomik etkilerinin, demokrasiye geçişin üçüncü on yılında sahip olması gereken sosyo-ekonomik etkiyi hala yapmadığını göstermektedir.

Stratejiyi değerlendirmeye ilişkin mevcut araştırmalar, hem hükümet hem de sivil toplum için daha doğru ve olumlu sonuçlara ulaşmak için stratejinin ciddi bir şekilde yeniden kavramsallaştırılması ve yeniden formüle edilmesi gerektiğini tavsiye etmektedir. Ayrıca literatür, BEE’nin hükümetin stratejik bir girişimi olarak uygulanmasını engelleyen belirli yapısal engeller tarafından da kısıtlandığını göstermektedir; bu engeller arasında, diğerlerinin yanı sıra, açık bir ekonomi altında küresel sermayenin güçlerine karşı ekonomik kırılganlık, müşteri odaklı yönetişim, hedeflenen grup arasındaki sayı ve eksiklikler açısından görevin ölçeği yer alır.

Ayrıca strateji kurumsal açıdan değerlendirildiğinde, ekonomik yapı, küreselleşmenin makro ekonomi üzerindeki etkileri, yönetsel zayıflıklar ve yönetim kalitesi ile hedeflenen kitlenin yetersizliklerinin de aynı şekilde değerlendirildiği görülmektedir. BEE stratejisinin performansını etkileyen Güney Afrika’nın sosyo-ekonomik manzarasına katkıda bulunanlar.

Bu makalede, BEE stratejisinin Güney Afrika’nın önceden dezavantajlı topluluklarının çoğunun iyileştirilmesindeki rolünü değerlendiren sistematik bir literatür taraması uygulanmaktadır. Ayrıca, makale kurumsal faktörlerin BEE stratejisi üzerindeki etkisini/etkilerini bütüncül bir şekilde analiz etmeyi ve son olarak mevcut BEE stratejisini desteklemek için politika önerileri geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Bu makale İngilizce olarak yazılmıştır. Türkçeye tercüme edilecektir.

Raporun Tamamını Okumak için Tıklayınız.