Küresel Zorluklarla Yüzleşmek: Türkiye ve Güney Afrika Perspektifleri

21. yüzyılda, küresel ve bölgesel güç dengesindeki değişim yükselen güçler için yeni zorluklar ve fırsatlar ortaya çıkarmıştır. Bu tür bölgesel, küresel zorluklar ve fırsatlar karşısında, Türkiye ve Güney Afrika gibi yükselen güçlerin bölgesel ve küresel siyasette öncü roller üstlenmeleri olasılığı kuvvetle muhtemeldir. Bu bağlamda, Türk ve Güney Afrikalı siyasetçiler, bürokratlar, akademisyenler ve sivil toplum uzmanları mevcut sorunları ve iş birliği fırsatlarını değerlendirmek için 1 Ağustos 2019’da bir araya gelmişlerdir. Türkiye, Güney Afrika Cumhuriyeti ile 19. yüzyıla uzanan güçlü tarihsel ve 1994’te Pretoria’da açılan ilk büyükelçilikten bu yana da siyasi ve diplomatik ilişkilere sahiptir.

Toplantıda Güney Afrika temsilcileri öncelikle, bölgesel ve küresel sorunlar karşısında her iki tarafta da kalkınma isteği ve potansiyelinin bulunduğunun altını çizdiler. Bu rapor, 1 Ağustos 2019 tarihinde Afrika Vakfı’nın düzenlediği yuvarlak masa toplantısında Türk ve Güney Afrikalı katılımcıların öne sürdükleri görüşlere dayanmaktadır. Toplantı, değişen bölgesel ve küresel düzenin ardından Güney Afrika ve Türkiye’nin karşılaştığı zorlukları ve fırsatları ortaya çıkarmıştır. Toplantı boyunca katılımcılar mevcut zorlukları belirleyip potansiyel iş birliği alanlarını tespit ederek gelecekteki ilişkiler için bir çerçeve oluşturmuşlardır.

Analizin Tamamını Okumak için Tıklayınız.