Kesişim Noktasında Afrika Boynuzu

Afrika Boynuzu dünyanın en önemli jeostratejik bölgelerinden birisidir. Bölge, dünyanın en karışık ve çatışmaların en yoğun olarak yaşandığı coğrafyalarından biri olarak göze çarpmaktadır. Afrika Boynuzu çok eski çağlardan beri büyük güçlerin rekabetlerine şahit olmuştur. Ancak, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed’in iktidara gelişinden itibaren Etiyopya başta olmak üzere Boynuz ülkeleri daha önce görülmemiş bir şekilde sosyal, ekonomik, politik alanlarda ve güvenlik alanlarında ciddi dönüşümler geçirmektedir. Başbakan, mevcut sorunları aşabilmek adına çeşitli reformları hayata geçirmekte, iç ve dış ittifakları yeniden konumlandırmaktadır; ancak tüm bu çabalara rağmen etnik gerilimler hala yükseliş göstermekte ve gelecek yıl yapılacak seçimler sosyal ve politik riskler taşımaktadır. Oromo’daki son çatışmaların çok sayıda protestocunun ölümüne sebep olması da demokratikleşme sürecini baltalamıştır.

Raporun Tamamını Okumak için Tıklayınız.

 

Horn of Africa at the Crossroads

The Horn of Africa is one of the world’s most important geostrategic regions. The region stands out as one of the world’s most complex and conflict-intensive geographies. The Horn of Africa has witnessed great power rivalries since ancient times. However, since the coming to power of Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed, Horn countries, especially Ethiopia, have been going through serious transformations in social, economic, political, and security fields in an unprecedented way.

The Prime Minister is implementing various reforms and repositioning internal and external alliances in order to overcome the current problems; however, despite all these efforts, ethnic tensions are still rising and next year’s elections carry social and political risks. The recent clashes in Oromo have also undermined the democratization process, resulting in the deaths of large numbers of protesters.

This article has been written in Turkish. It will be translated into English.

Click to read the full analysis.