Uluslararası Sempozyum için Bildiri Çağrısı: Türkiye’de Afrika Diasporası

ARKA PLAN VE PROJE ÇERÇEVESİ

 

Afrika Vakfı, Türkiye’deki Afrika çalışmaları araştırmalarını ve akademik ilgiyi desteklemeyi ve geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bir dizi farklı akademik ve kapasite geliştirme faaliyetinin yanı sıra Vakfımız, Türkiye’deki Afrika Diasporası ile ilgili ilk akademik çalışma koleksiyonunu yayınlamayı amaçlayan bu uluslararası sempozyum ve kitap projesini başlatmaktan mutluluk duymaktadır.

Bu proje, disiplinler arası bir metodoloji izleyerek Türkiye’deki Afrika Diasporası ile ilgili tarihsel, sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasi boyutları tartışmayı amaçlamaktadır. Bu çalışma aracılığıyla şunları anlamayı hedeflemekteyiz: Türkiye’de bir Afrika Diasporası var mı? Türkiye’de Afrika Diasporası nasıl tanımlanır? Afrika Diasporası Türkiye’de nasıl ve neden ortaya çıkmıştır? Türkiye’ye yönelik hareketin tarihsel ve siyasi bağlamları nelerdir? Türkiye’de bir Afrika Diasporasına sahip olmayı destekleyen elverişli koşullar nelerdi? Türkiye’deki Afrika Diasporasının karşılaştığı engeller ve zorluklar nelerdir?

Bu sempozyum , Afrika diasporasını Türk toplumunun bir bileşeni olarak incelemeyi amaçlamaktadır ve bu çalışma çerçevesinde, Türkiye’deki Afrika diasporası ile ilgili sorunun farklı boyutlarını disiplinler arası bir bakış açısıyla ele almayı hedefliyoruz. Her makale belirli bir metodolojik ve teorik çerçeve üzerine inşa edilecek; dolayısıyla kitabın her bölümü birbiriyle bağlantılı olacak ve genel resmin bir parçasını sunacaktır.

Temalar aşağıdakileri içerebilir ancak bunlarla sınırlı değildir:

Türkiye’deki Afrika Diasporasının Tarihsel İncelemesi

Siyasi ve Dış Politika Bağlamları

Türkiye’de Afrika Diasporası: Kimlik, Hafıza ve Aidiyet

Türk Medyasında Afrika Diasporasının Temsili

Türk Okul Kitaplarında Afrikalıların Temsili

Türkiye’deki Afrika Diasporasının Sosyal ve Kültürel Entegrasyonu

Afrika Diasporasının Ekonomik Yönleri

Türkiye’deki Afrika Diasporasının Karşılaştığı Zorluklar

 

MAKALE İÇERİKLERİ

 1. Türkiye’deki Afrika Diasporasına Giriş
 • Türkiye’deki Afrika Diasporasının Tarihsel Arka Planı
 • Türkiye’deki Afrika Diasporasını Haritalamak
 • Türk Siyaseti ve Dış Politikasının Rolü ve Türkiye’deki Afrika Diasporası
 • Afrika-Türkiye Ekonomik İlişkileri ve Afrika Diasporası Girişimciliğinin Rolü
 • Türkiye’deki Afrikalı Öğrenciler ve Burs Politikaları (Bir güç politikası olarak Türkiye Bursları)
 • Diaspora Diplomasisi: Türkiye’de Afrikalıları Ağırlama Siyaseti
 • Türkiye’de Afrikalıların Toplumsal Kabulü: Toplumsal Sempati ve Entegrasyon Süreci

2. Türkiye’deki Afrika Diasporasının Bölgesel Analizi

 • Afrikalılar Neden Türkiye’ye Geliyor?
 • Türkiye’deki Kuzey Afrika Diasporası ve Arap Baharı
 • Türkiye’de Batı-Afrika Diasporası + Spor Politikaları
 • Afrika Boynuzu Krizi ve Türkiye’ye Uçuş

3. Türkiye’de Yaşayan Afrika Diasporası

 • Afrika Diasporası ve Ev Sahibi Toplumun Algısı
 • Kamu Politikaları ve Afrika Diasporasının Kamu Hizmetlerine Erişimi
 • Türkiye’deki Mülteci Krizleri Sonrasında Kuzey Afrika Diasporasının Algısı
 • Türkiye’de Afrikalıların Entegrasyonunun Önündeki Engeller
 • Türkiye’deki Afrikalıların Kültürleşmesi (Farklı vaka çalışmaları olabilir: öğrenci grupları, ırklararası evlilikler, canlı kostümler, vb.)

Tam makaleler 6.000 ila 9.000 kelime arasında olacaktır (referanslar dahil). Makaleler şu biçim önerilmektedir, ancak yazarlar uzmanlıklarını yansıtan ayarlamalar yapmaktan çekinmemelidir: (1) Özet ve Anahtar Kelimeler, (2) Giriş, (3) Problem ifadesi ve literatür taraması, (4) Metodoloji veya araştırma tasarımı, (5) Bulgular, analiz veya özel bölümlerle sonuçlar (6) Tartışma, sınırlamalar, gelecekteki araştırmalar ve sonuç, (7) Referanslar. Bölümler önce cilt editörleri, daha sonra anonim hakemler tarafından incelenecektir; kabul edilen bölümlerin yazarları, farklı yazarlar tarafından yazılmış iki bölüme kadar anonim ve meslektaşça incelemeyi taahhüt eder.

31 Ocak 2023 tarihine kadar kısa bir özgeçmiş ile birlikte bir sayfalık bir metin göndermeniz beklenmektedir. Önerilen konulardan birini seçerseniz, lütfen önerilen çalışma metodolojisini, teorik çerçeveyi ve vaka çalışmasını özete dahil edin.

 

SON TARİHLER

Özet Gönderimi

31 Ocak 2023

Nihai Taslak

28 Nisan 2023

Sempozyum

25 Mayıs 2023

 

PROJE İLETİŞİM BİLGİSİ

Daha fazla bilgi edinmek için ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.

[email protected]

Proje Asistanı

Latife Reyhan Başer

[email protected] +90554 690 6264