VAKIF HAKKINDA

Afrika Vakfı

21. yüzyılın gelecek vadeden önemli kıtalarından bir tanesi olan Afrika Kıtası barındırmış olduğu genç nüfus, zengin yeraltı ve yerüstü kaynakları ile öne çıkmaktadır. Bunun ile birlikte birçok ekonomik ve siyasi yapısal sorunla karşı karşıya kalan kıta bütün bu zenginliklere rağmen zihinlerde yoksulluk ve açlık üzerinden yer edinmiştir. Uluslararası Aktörlerin Kıta’daki faaliyetleri de her geçen gün artmakta ve hem Kıta’da hem de Dünya üzerinde siyasi, sosyal ve ekonomik değişiklikler meydana getirmektedir.

Türkiye ise 1990’lı yılların sonundan itibaren Afrika Kıtası ile kurduğu ilişkileri geliştirmeye başlamıştır. Günümüzde ise gerek siyasi temsil gerek ekonomik ve kültürel açısından eskiye rağmen ileri bir düzeye ilişkilerini taşımıştır. Türkiye’nin Kıta’daki partnerlerine sunmuş olduğu İnsani Politika, Kıta üzerinde ilişki geliştirmeye çalışan diğer devletlere nazaran Türkiye’ye güvenle bakılması ve ilişkilerin sağlıklı bir şekilde geliştirilmesi sonucunu ortaya çıkarmıştır.

Türkiye’nin Afrika ile gelişen ilişkileri Kıtayı daha yakından tanımayı ve ilişkilere katkı sağlayacak sivil unsurların oluşmasını gerekli kılmıştır. Buna mukavim Afrika Vakfı ise 2015 yılında kurulmuş Afrika üzerine eğitim ve araştırmalar yapan Ankara merkezli bir sivil toplum örgütü olarak faaliyetlerine başlamıştır.

VİZYON & MİSYON & İLKELER

Vizyon

Afrika Vakfı Türkiye-Afrika ilişkilerinde hızla gelişen resmi diplomatik temaslara, taraflar arası ekonomik ilişkilere ve sivil toplum faaliyetlerine parallel olarak Türkiye-Afrika ilişkilerine derinlik kazandıracak girişimlere imza atmaktadır. Bu çerçevede Afrika Vakfı, Türkiye’de mukim içerisinde öğrenciler, iş adamları ve akademisyenleri barındıran geniş bir Afrikalı kitleye hitap etmeyi hedeflemektedir. Aynı zamanda Afrika Vakfı, Afrika kıtası ve Afrika ülkeleri ile ilgili akademik kariyer yapmak isteyen öğrenciler ve kıtayı tanımak isteyen iş adamlarına destek sunmaya çalışmaktadır. Vakıf bu faaliyetleri ile Türkiye ve Afrika ülkelerinin genç ve dinamik nüfuslarına yerel, ulusal ve küresel düzeyde katkı yapmayı ve işbirliği imkanları sunmayı amaçlamaktadır.

Misyon

Türkiye ve Afrika ülkeleri arasındaki siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel faaliyetler yürütmek ve işbirlikleri geliştirmektir. 1990’lı yılların sonundan itibaren, hızla artan diplomatic temsilcilik sayısı, Türkiye- Afrika arasındaki farklı noktalara uçuşların rekor sayılara ulaşması, TİKA ve YTB gibi kurumların yürüttükleri kapsamlı faaliyetler ve hükümet-dışı sivil toplum örgütlerinin insani yardım girişimleri kuşkusuz Türkiye-Afrika ilişkilerinde yeni bir milada işaret etmektedir.

İlkeler

Afrika Vakfı faaliyetlerinin yürütülmesinde temel ilkeler belirlemiş ve yapacağı faaliyetlerde ilkelerden sapmamayı taahhüt eder. Bu çerçevede;

Afrika Vakfı ayrımcılık yapmasızın bütün Afrika ülkeleri ile eşitlik ve yardımlaşma temelinde faaliyetler yürütmeyi hedeflemektedir.

Afrika Vakfı temel insan haklarına ve demokratik ilkelere uygun biçimde farklı aktörler ile ilişkiler geliştirmeyi hedeflemektedir.

Afrika Vakfı bütün çalışmalarını şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkeleri çerçevesinde yürütmektedir.

Afrika Vakfı tüm faaliyetlerinde yüksek kaliteyi hedeflemektedir

Afrika Vakfı, Afrika’ya ve Afrikalılara yönelik bilinç ve duyarlılığı geliştirmek, toplumsal düzeyde farkındalık yaratmayı amaçlamaktadır.

BİRİMLER / ARAŞTIRMA MERKEZLERİ

DOĞU AFRİKA ARAŞTIRMALAR MERKEZİ (DAAM)

Detaylı Bilgi için Tıklayınız

GÜNEY AFRİKA BÖLGESİ ARAŞTIRMA MERKEZİ (GABAM)

Detaylı Bilgi için Tıklayınız

YÖNETİM KURULU

Hasan Basri Kurt

Yönetim Kurulu Başkanı

Mehmet Gökay Üstün

Yönetim Kurulu Başkanı Vekili

Zülküf Oruç

Yönetim Kurulu Üye

Ali Osman Mert

Yönetim Kurulu Üye

Bilal Yıldız

Muhasip Üye

Selim Cerrah

Denetim Kurulu

Cemal Şen

Denetim Kurulu

FAALİYET RAPORLARI

PAYDAŞLAR

KURUMSAL KİMLİK