İslam ve Siyahilik

İslam ve Siyahilik

İslam ve siyahi karşıtlığı arasındaki ilişkiyi etraflıca ele alan bu kitap, İslam’ın siyahi karşıtı olmasına yönelik iddiaların kökenini incelerken, ırk ve ırkçılık, siyahilik ve siyaset, afro-merkeziyetçilik gibi önemli tartışmalara da dikkat çekmektedir. Kitap, İslam’da siyahi karşıtlığı meselesini, kutsal metinlerden, fıkıh ve tasavvuf metinlerine varana kadar geniş bir literatürü izleyerek ele almaktadır. Kitap, siyahilik ve siyahilere yaklaşım konusunda nass (Kur’an ve Sünnet) ile sosyal tarih, kültür ve gelenek arasındaki yorum farklılıklarını vurgulayarak İslam ve siyahilik arasındaki ilişkinin kompleks yönünü açığa çıkarmaktadır. İslam’ın siyahi karşıtı olduğuna yönelik suçlamalara karşı apolojik bir eser olmaktan çok daha fazlası olan bu eser, İslam ve siyahilikle ilgili objektif bir perspektif arayan herkes için kıymetli bir kaynaktır.

 

Yazar: Jonathan A. C. Brown

 

Kitabı İncelemek İçin Tıklayın
Kitabı Satın Almak İçin Tıklayın