Afrika Edebiyatı Antolojisi

Rienner Afrika Edebiyatı Antolojisi

Afrika, çeşitli dillere ve sözlü kültürel ifadeye yönelik farklı yaklaşımlara sahip insanlara ev sahipliği yapmaktadır. Kıtanın her yerinde uzun süredir devam eden sözlü gelenekler bulunurken, Mısır gibi bazı ülkelerde köklü bir yazılı gelenek vardır. Bazı Afrikalılar, Doğu ve Batı ile karşılaştıktan sonra Arapça veya Avrupa dillerinde yazmaya başlamışlardır. Afrika edebiyatından seçme metinler bu eserde kronolojik bir düzende bölgelere göre ele alınmıştır. Antolojide yer alan seçkiler, kıtadaki bilinen en eski sözlü sanat biçemlerini içeren sözlü gelenekle başlar. Eserlerin dönemini belirlemek için mümkün olduğunca hikaye ve şiirlerin içeriklerinden faydalanılmıştır. İkinci bölüm, erken dönem Afrika otobiyografilerinden örnekler içermektedir. Bu büyüleyici kişisel anlatılar, kıta halkının sömürge öncesi dönemde bölgedeki mevcut küreselleşme eğilimlerinin habercisi olan iç ve dış göç deneyimlerinin örnekleridir. Hikayeler köle ticareti hakkındadır ve köle yapılan, onları tutsak edenlerin dilinde okumayı ve yazmayı öğrenen ve bu deneyimleri aktaran Afrikalıların aktardığı önemli veriler sunmaktadır. Üçüncü bölüm, Berlin Konferansı’ndan sonra Afrika’nın bölünmesiyle başlayan ve 1956’da sona eren kolonyal dönemden eserler içermektedir. İkinci bölümde görülen milliyetçilik ve ulus inşası duyguları bu dönem eserlerinde de belirgindir. Dördüncü bölüm, sömürge sonrası dönemden günümüze kadar gelen çalışmaları içermektedir.

 

Editör: Anthonia C. Kalu

 

Kitabı İncelemek için Tıklayın
Kitabı Satın Almak için Tıklayın