Zirve Diplomasisi

Zirve Diplomasisi
Afrika’nın Stratejik Ortaklığında Yeni Bir Yaklaşım

 

This book is part of a project launched by the Africa Foundation in September 2019. The book focuses on continent-country partnerships organized under the framework of international summits. It exclusively reviews the successes and pitfalls of the summits organized between Africa and its strategic partners. One of the key features of the African Union lies in its 2063 vision to build “an integrated, prosperous, equitable, well-governed and peaceful Africa that represents a creative and dynamic force in the international arena”. Within the framework of Agenda 2063, the African Union aims to promote Africa’s position in international politics, gain support to realize her objectives, increase Africa’s international standing, decolonize international relations, and aim to position African states an equal partner within the geopolitics of their region and in the world.

The new 2063 vision focuses on the need to cooperate strategically with other regional groupings and states. Consequently, between 2000 hitherto, AU has endorsed a series of ground-breaking partnerships predominantly with the emerging powers of the south. These partnerships include the Africa-China forum, Africa-South America, Africa-South Korea, Africa-Turkey, Africa-Italy, and recently Africa-India. The increasing number of country-continent summits with new actors is growing evidence of an emerging approach of Africa’s Strategic Partnership.

The language of this book is Turkish. Click here to access the English book.

 

Zirve Diplomasisi

Zirve Diplomasisi
Afrika’nın Stratejik Ortaklığında Yeni Bir Yaklaşım

 

Bu eser, Eylül 2019’da Afrika Vakfı tarafından yürütülmeye başlanan bir projenin parçasıdır ve uluslararası zirveler çerçevesinde organize edilen kıta-ülke ortaklıklarına odaklanmaktadır. Münhasıran Afrika ile stratejik ortakları arasında tertip edilen zirvelerin başarılarını ve güçlüklerini incelemektedir. Afrika Birliği’nin temel özelliklerinden biri, 2063 vizyonunda “uluslararası arenada yaratıcı ve dinamik bir gücü temsil eden entegre, müreeh, eşitlikçi, iyi yönetilen ve barışçıl bir Afrika” inşa etme olarak yer almaktadır. Afrika Birliği, Gündem 2063 çerçevesinde Afrika’nın uluslararası siyasetteki konumunu desteklemeyi, hedeflerini gerçekleştirmesi için destek sağlamayı, uluslararası vaziyetini güçlendirmeyi, uluslararası ilişkileri dekolonize etmeyi ve Afrika devletlerini bölgelerinin jeopolitiği içinde ve dünyada eşit bir ortak olarak konumlandırmayı amaçlamaktadır. Yeni 2063 vizyonu, diğer bölgesel grup ve devletlerle stratejik olarak iş birliği yapma ihtiyacına odaklanmaktadır. Sonuç olarak, 2000’den bu zamana kadar Afrika Birliği, ağırlıklı olarak güneyin yükselmekte olan güçleriyle bir dizi çığır açıcı ortaklıkları onayladı. Bunlar arasında Afrika-Çin Forumu, Afrika-Güney Amerika, Afrika-Güney Kore, Afrika-Türkiye, Afrika-İtalya ve son dönemde Afrika-Hindistan ortaklıkları yer almaktadır. Yeni aktörlerle artan sayıdaki ülke-kıta zirveleri, Afrika’nın stratejik ortaklığında gelişmekte olan yaklaşımın kanıtı hükmündedir.