Yazım kuralları

Analiz Yazım Kuralları

• Yazılarda kelime sınırlaması 700-1000 kelime aralığındadır. Bu limitleri aşan yazılar kabul edilmemektedir.

• Yazılar Times New Roman fontuyla 12 puntoda, 1,5 satır aralığında yazılmalıdır.

• Yazıdaki tüm veriler ve referans gösterilen raporlara dipnotta APA formatına göre kaynak verilmesi gerekmektedir. Kaynakça kısmına ayrıca gerek yoktur; veriler ve raporların belirtilmesi yeterlidir.

• Yazılardaki atıflara 1, 2, 3 şeklinde sırayla dipnot verilmelidir.

• Yazıdaki kurum isimleri ilk kullanımda tam haliyle, sonrasında kısaltma yazılabilir.

• Yazılar mümkün olduğunca belirtilen konunun önemli birkaç başlığına odaklanmalı, konunun tarihsel arka planı kelime sınırlaması nedeniyle uzatılmamalıdır.

• Yazılar tasvir ağırlıklı değil, olabildiğince analitik ve argüman içerikli olmalıdır.

• Yazar, analizde belirtilmesi adına eğitim bilgisini e-postaya eklemelidir.

• Örnek analiz için lütfen tıklayınız.

Lütfen analizinizi “[email protected]" adresine konusu “Analiz: Yazı Başlığı" olacak şekilde gönderiniz.


Rapor Yazım Kuralları

• Yazılarda kelime sınırlaması 3500-5000 kelime aralığındadır. Bu limitleri aşan yazılar kabul edilmemektedir.

• Yazılar Times New Roman fontuyla 12 puntoda, 1,5 satır aralığında yazılmalıdır.

• Yazıdaki tüm veriler ve referans gösterilen raporlara dipnotta APA formatına göre kaynak verilmesi gerekmektedir. Kaynakça kısmına ayrıca gerek yoktur; veriler ve raporların belirtilmesi yeterlidir.

• Yazılardaki atıflara 1, 2, 3 şeklinde sırayla dipnot verilmelidir.

• Yazıdaki kurum isimleri ilk kullanımda tam haliyle, sonrasında kısaltma yazılabilir.

• Yazılar mümkün olduğunca belirtilen konunun önemli birkaç başlığına odaklanmalı, konunun tarihsel arka planı kelime sınırlaması nedeniyle uzatılmamalıdır.

• Yazılar tasvir ağırlıklı değil, olabildiğince analitik ve argüman içerikli olmalıdır.

• Yazar, raporda belirtilmesi adına eğitim bilgisini e-postaya eklemelidir.

• Örnek rapor için lütfen tıklayınız.

Lütfen raporunuzu “[email protected]" adresine konusu “Rapor: Yazı Başlığı" olacak şekilde gönderiniz.