Sudan’da Geçiş Süreci ve Türkiye – Sudan İlişkileri

Uluslararası Sempozyum: Sudan’da Geçiş Süreci ve Türkiye – Sudan İlişkileri

Sudan son yıllarda siyasi çalkantılara sahne olmaktadır. Yıllarca süren çatışmaların ardından Güney Sudan’ın bağımsız bir devlet olarak ortaya çıkmasının, Sudan’daki siyasi, ekonomik ve sosyal hayata büyük etkileri oldu. İç çatışmalar, iktisadi zorluklar ve siyasi temsil sorunları ülkenin ulusal ve uluslararası ilişkilerine tesir etti.

Geniş çaplı protestoların ardından uzun süredir devam eden Ömer El-Beşir yönetimi sona erdi ve Sudan bir geçiş dönemine girdi. Akabinde ortaya çıkan siyasi yapı; ekonomi, toplumsal birlik, çalkantılı bölgesel ortam sorunlarıyla ve iklim değişikliği gibi küresel sorunlarla başa çıkmak zorunda kaldı.

Türkiye’nin Sudanla çok katmanlı ilişkileri ülke tarihinin farklı dönemlerinde devam etmiştir. İki ülke arasındaki askeri, siyasi ve ekonomik ilişkiler, bu tarihi mirasın fırsatlarından yararlandıkları kadar zorluklarıyla da karşı karşıya kalmıştır. Kalkınma ve insani yardım, tarım, eğitim ve sağlıkta işbirlikleri, ikili ilişkilerin diğer boyutunu oluşturmaktadır. Sudan’ın geçiş süreci göz önüne alındığında, Türkiye-Sudan ikili ilişkilerinin geleceği, bu tarihsel arka plan dikkate alınarak analiz edilmesi gerekmektedir.

Bu sempozyum, Sudan’ın geçiş sürecini ve bunun Türkiye-Sudan ilişkileri üzerindeki etkilerini farklı alanlarda tartışmak üzere araştırmacıları, akademisyenleri ve uzmanları bir araya getirmeyi amaçlıyor. Afrika Vakfı, akademisyenleri ve uzmanları, iki ülke ve iki toplum arasındaki ilişkileri farklı açılardan ele alan bildiri önerileri göndererek sempozyuma katılmaya davet etmektedir.

Bildiri özeti, yazar(lar)ın özgeçmişi ile birlikte [email protected] adresine gönderilmelidir. Özetler 250 ile 300 arasında, tam metinler ise 3500 ile 4000 kelime arasında olmalıdır. Sempozyumda sunulan bildiriler, sempozyum bildiri kitabında yayınlanacaktır. Sunumlar İngilizce, Türkçe ve Arapça olarak yapılabilir.

 

Önemli Tarihler

Tam Metin Son Gönderim Tarihi: 31 Temmuz 2022
Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 20 Ağustos 2022
Sempozyum Programının Duyurusu: 7 Eylül 2022
Sempozyum: 21-22 Eylül 2022

 

Önerilen Konu Başlıkları

Tarihi ve Jeopolitik İlişkiler
Siyasi Reformlar ve Yönetim
Svunma ve Bölgesel Güvenlik Alanında İş Birliği
Sudan’da silahlı Aktörler ve Barış
Sudan’ın Dış İlişkileri
Bölege Dışı Aktörlerin İkili İlişkiler Üzerindeki Etkisi
İkili Ticaret ve Yatırımlar
Ulaşımda İş Birliği
Tarımda İş Birliği
Beşeri Sermaye Geliştirme ve Yükseköğretim
Sivil Toplum Kuruluşları, Barışın Tesisi ve Çatışma Çözümü
Kültürel İlişkiler, İnsani Diplomasi
Turizm, Sağlık Hizmetleri ve Yatırımlar

 

Sekreterya

Mustafa Enes Özün ([email protected])

 

İletişim

Africa Foundation | Afrika Vakfı
afrikavakfi.org | [email protected]
+90 0312 235 0510
Hacettepe Mh. Gelin Sk. No: 8, 06230 | Altındağ, Ankara

Leave a Reply