Güney Afrika-Türkiye Ekonomik İlişkilerinin Geleceği

Güney Afrika-Türkiye Ekonomik İlişkilerinin Geleceği:
Karşılıklı Gelişmiş İş Birliği İçin Bir Çerçeve Oluşturma

Afrika Vakfı, MÜSİAD-Güney Afrika ve Wits Business School iş birliğinde “Güney Afrika-Türkiye Ekonomik İlişkilerinin Geleceği” isimli çevrimiçi bir panel düzenlendi. Moderasyonunu Wits Business School’dan Profesör Mills Soko’nun yaptığı panelde Wits Business School Direktörü Profesör Maurice Radebe ve Afrika Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Dr. Mehmet Köse’nin iki ülkenin ortak kalkınma hedefleriyle karşılarındaki önemli problemleri dile getiren ve karşılıklı iş birliği için panelde bir araya gelen tarafların tartışmalarının önemini vurguladıkları konuşmalarıyla açıldı.

Açılış oturumunda Türkiye’nin Güney Afrika Büyükelçisi Sayın Ayşegül Kandaş da bir konuşma yaparak Türkiye’nin hem Afrika genelinde hem de Güney Afrika ile ilişkilerinde ortaya koyduğu; Afrika-Türkiye Ekonomi ve İş Forumu, TRT Afrika yayın iş birliği, Yunus Emre Enstitüsü ve Maarif Vakfı’nın etkinlikleri gibi çabalara dikkat çekerek ilişkilerin yalnızca ekonomik boyutuna değil, kültürel yönüne de odaklanıldığını vurguladı. Ayrıca iki ülke arasında iş dünyasının geliştirdiği ticaret ağının yanı sıra bir serbest ticaret anlaşması için politika yapımcıları arasında bulunulacak bir girişim için de çağrıda bulundu.

Panelde ilk sözü alan Güney Afrika Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Alan Mukoki, sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda Güney Afrika’nın gelişmesinde Türkiye’nin oynayabileceği önemli rolleri not etti. MÜSİAD Afrika ve DEİK Türkiye-Güney Afrika İş Konseyi Başkanı Abubekir Salim de iki ülkenin de istihdam olanakları yaratmasının gerekliliğine ve farklı organizasyonel kültürleri olmasına karşın operasyonel süreçler hızlandırıldığı takdirde iş sahası için ciddi potansiyele sahip olduğuna değindi.

Güney Afrika’nın Ticaret, Sanayi ve Rekabet Bakanlığı’ndan İhracat Geliştirme, Teşvik ve Dış Yatırımlar Birimi Genel Müdürü Willem van der Spuy Türkiye ve Güney Afrika arasındaki ithalat ve ihracatın detaylarını aktararak ticaretin çeşitlendirilebileceği farklı alanlar için bir çerçeve çizdi. Son konuşmacı olarak Afrika Birliği Bölgesel Entegrasyon Baş Sorumlusu Zodwa Mabuza Türkiye’nin Afrika genelinde bölgesel entegrasyonun önemini takdir eden politikalarının değerini vurgulayarak yatırımlarının teknik ve fiziki altyapının yanı sıra sosyal ve dijital altyapıya yönelmesi tavsiyesinde bulundu.

Aydınlatıcı bu tartışmalar, Profesör Soko ve Dr. Köse’nin Wits Business School ve Afrika Vakfı iş birliğinde seçkin konuşmacıların nazarı dikkate sunduğu meselelerin detaylandırılarak gelecekte daha derinlikle incelenebileceği başka çalışmalar için önerileriyle sonlandırıldı.