Çin-Afrika İş Birliği

Çin-Afrika İş Birliği
Tarihsel Arka Plan ve Temel Dinamikler

 

Afrika’da artan Çin nüfuzunu analiz etmeyi amaçlayan bu kitapta öncelikle Çin’in hangi acılardan güçlü, hangi açılardan kırılgan bir büyük güç olduğuna değinilmekte ve Çin dış politikasında tarihsel devamliliğa atıfla Afrika’daki Çin varlığının teorik olarak yeni-haraççı bir ilişki tarzını yansıtıp yansıtmadığı sorgulanmaktadır. Anti-hegemonizm, otoriteryanizm, Tayvan, Hong Kong ve Uygur meseleleri, enerji ve gıda güvenliği ile ekonomik güç asimetrisi üzerinden Çin-Afrika iş birliğinin temel siyasi ve iktisadi dinamikleri detaylandırılmaktadır. Ayrıca, Çin ile rakiplerinin Afrika politikaları mukayese edilmekte ve Pekin Konsensüsü’nün Washington Konsensüsü’ne alternatif olup olamayacağı sorusundan hareketle Afrika’daki Çin algisi degerlendirilmektedir. Son tahlilde, zirve diplomasisi ve ilgili eylem planları üzerinden Çin-Afrika iş birliğinin mahiyeti ortaya konulmaya çalışılmaktadır.

 

Kitabı incelemek için tıklayınız.

Kitabı satın almak için tıklayınız.