YÖNETİM

YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu Başkanı:   Cemalettin Kani Torun
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: Mutlu Bozkurt
Yönetim Kurulu Üyesi: Bilal Yıldız
Yönetim Kurulu Üyesi: Mustafa Bayraktar
Yönetim Kurulu Üyesi: Ahmet Demirden