TÜRKİYE - AFRİKA İŞBİRLİĞİ FORUMU

TÜRKİYE - AFRİKA İŞBİRLİĞİ FORUMU 

AFRİKA'DA ENERJİ GÜVENLİĞİ VE ENERJİYE ERİŞİMİ ARTIRMADA TÜRKİYE-AFRİKA TECRÜBE PAYLAŞIMI 

Etiyopya, Addis Ababa

06-07 Eylül 2017

Türkiye-Afrika İşbirliği Forumu; Afrika Birliği, T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Afrika Vakfı ortaklığıyla düzenlenecektir. Söz konusu forum politikacıları, bürokratları, düşünce kuruluşlarını, uzmanları ve özel sektör temsilcilerini Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa' da bir araya getirecek ve kıta ülkelerinde enerji alanında etkili kuruluşlarla işbirliğini değerlendirmelerini ve fikir alışverişi bulunmalarını sağlayacaktır. Türkiye'de gerçekleştirilen ilk buluşma Afrika'dan davet edilen kanaat önderlerine ve düşünce kuruluşlarına Türkiye'yi yakından takip etme fırsatı sunmuştur. İkinci buluşmada uluslararası konularda etkin olan, enerji alanında, ekonomik ve sosyo-kültürel konularda bugüne kadar faaliyetleriyle öne çıkan kurum ve kuruluşlar tercih edilecektir. Bu gibi forumların periyodik aralıklarla Türkiye'nin çeşitli illerinde ve Afrika'da tekrarlanması amaçlanmaktadır.

HEDEFLER

• Afrika Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi. 

• Afrika Birliği'nin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin düşünce kuruluşlarının, karar vericilerinin ve özel ve kamu sektörleri temsilcilerinin bir araya getirilmesi. 

• Afrika'daki ve Türkiye'deki düşünce kuruluşlarında enerji konusuna ilginin artırılması ve çalışmaların güçlendirilmesi

.• Afrika'da yüksek enerji potansiyeli ve düşük enerji erişimi ikilemine çözümler bulunması. 

• Afrika ve Türkiye arasında devam eden ve hedeflenen ortaklıkların desteklenmesi.

PROGRAM

6 Eylül 2017 (Çarşamba)

09:00- 09:30 Kayıt

09:30- 10:15 Açılış Konuşmaları

                      Afrika Birliği 

                      T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı

                      T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

                      Afrika Vakfı

10:15-10:45 Aile Fotoğrafı, Kahve Molası

10:45-12:15 1. Oturum

Afrika'da Enerji Sektörüne Genel Bakış: Potansiyel, Mevcut Durum, Zorluklar ve Fırsatlar

• Enerji Kaynakları: Yenilenebilir Enerji, Petrol ve Gaz 

• Enerji Erişimi ve Tüketimi • Devam Eden Programlar 

• Zorluklar ve Fırsatlar

Moderatör: T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Sunum: Devam Eden Programlar, Zorluklar ve Fısatlar; Cheikh Bedda, Afrika Birliği Komisyonu Enerji ve Altyapı Direktörü

Panelistler:

1. Uluslararası Enerji Ajansı 

2. Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) 

3. T.C. Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü

12:15-13:45 Öğle Yemeği

14:00-15:30 2. Oturum

Yasal Ortam (Mevzuatlar) 

• Yasal Çerçeve Gelişimi

• Bölgesel Enerji Entegrasyonunu Hızlandırmak için Yasal Çerçeve ve Politikalar 

• Politik Düzenlemeler ve Enerji Sektör Planlaması 

Moderatör: NEPAD Planlama ve Koordinasyon Ajansı Sunum: Afrika'da yasal çerçeve uyum çalışmaları, Uluslararası Altyapı Ekonomisi ve Yönetimi Enstitüsü (I3EM)

Panelistler: 

1. T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 

2. Mr. Elijah Schicone, Bölgesel Enerji Düzenleme Birliği (RERA), Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC) 

3. Enerji Düzenleme Komisyonu, Kenya

15:30-16:00 Kahve Molası

16:30-18:00 3. Oturum 

Enerji Finansı, Ekonomi ve Yatırımlar

• Hangi finansman kaynakları ve araçları kullanılmakta? 

• Sermaye Akımlarının Önündeki Engeller 

• Finansman Modelleri veya Pazar Mekanizmaları 

• Yatırımları Çekme • Sermaye Akışlarının Geliştirilmesi 

• Jeotermal Risk Azaltma Olanakları • PIDA Kaynak Mobilizasyonu

Moderatör: Neşide Taş Anvaripour 

Sunum: Afrika Kalkınma Bankası (AfDB) 

Panelistler:

1. Dünya Bankası 

2. UNECA 

3. Etiyopya 

4. İslam Kalkınma Bankası

19:30-22:00 Gala Yemeği


7 Eylül 2017 

09:00-10:30 4. Oturum

Enerji Erişimi ve Kırsal Alan Elektrifikasyonu: Zorluklar ve Çözümler

• Kırsal alanlarda enerji erişimine engeller

• Kırsal alanlarda enerji erişimini şebekeden bağımsız olarak çözümleme

• Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini karşılamak için zamana karşı yarış 

• Kırsal alan elektrifikasyonunda Yeni ve Ölçeklenebilir Teknolojilerin Kullanımı 

• Enerji erişimini ve kırsal elektrifikasyonu hızlandırmak için kullanılan İş Modelleri

Moderatör:Cheikh Bedda, Afrika Birliği Komisyonu Enerji ve Altyapı Direktörü 

Sunum: Bir Afrika Başarı Öyküsü Olarak Gana 

Panelistler:

1. ELDER (Türkiye Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği) 

2. ECOWAS Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Merkezi (ECREEE) 

3. Yenilenebilir Enerji İşbirliği Programı (RECP)

4. Güney Afrika Cumhuriyeti

10:30-11:00 Kahve Molası

11:00-12:30 5. Oturum 

Yenilik, Teknolojiler ve Girişimler

• Afrika Yenilenebilir Enerji Girişimi (AREI)

• Afrika Kalkınma Bankasının Afrika'da yeni anlaşması 

• Afrika Altyapı Geliştirme Programı (PIDA) 

• Türkiye'nin Afrika'daki Deneyimleri 

Moderatör: Afrika Birliği Komisyonu 

Sunum: ELDER (Türkiye Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği) 

Panelistler:

1. NEPAD 

2. Afrika Kalkınma Bankası 

3. Bir Türk Özel Şirketi 

4. GÜNDER (Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu - Türk Komitesi)

12:30-13:45 Öğle Yemeği

13:45-16:00 Kapanış Oturumu

• Sonuç görüşmeleri 

• Kapanış Notları 

• B2B

 

...

TÜRKİYE - AFRİKA İŞBİRLİĞİ FORUMU

BAŞVURU FORMU

Katılacak Kişi Hakkında Bilgiler:

Temsil Ettiği Kurumun: