ÖZET

Küresel Zorluklarla Yüzleşmek

Afrika Vakfı, 1 Ağustos 2019 tarihinde “Küresel Zorluklarla Yüzleşmek: Türkiye ve Güney Afrika Perspektifleri” başlıklı bir yuvarlak masa toplantısı düzenledi. Toplantının özeti niteliğindeki bu rapor Türkiye’nin ve Güney Afrika’nın bölgesel ve küresel sorunlara yönelik perspektifine genel bir bakış açısı sunmaktadır. Son yirmi yılda küresel ve bölgesel güç dengesindeki değişim, yükselen güçler için yeni fırsatlar ve zorluklar ortaya çıkarmıştır. Bölgesel ve küresel yeniden yapılanma hem Türkiye’de hem de Güney Afrika’da önemli politik, sosyal ve ekonomik dönüşümlere zemin hazırlamıştır. Önümüzdeki süreçte Güney Afrika ve Türkiye’nin kendi bölgelerinde ve uluslararası jeopolitik alanda öncü bir rol oynamaları oldukça muhtemeldir. Bu rapor, Türkiye’nin ve Güney Afrika’nın bölgesel ve küresel zorluklara dönük bakış açısının bir özetini sunmakta ve toplantıya katılan siyasi liderler, bürokratlar, akademisyenler ve sivil toplum uzmanları tarafından sunulan görüşlere dayanmaktadır. Uzmanlar günümüze dair sorunları belirlemiş, işbirliği için yeni yollar çizmiş ve ilişkilerin geleceği için bir çerçeve oluşturmuşlardır.

HAZIRLAYAN

AFRİKA VAKFI - ANKARA

YAZAR

AFRİKA VAKFI - ANKARA

Bilgiler

Küresel Zorluklarla Yüzleşmek: Türkiye ve Güney Afrika Perspektifleri