ÖZET

Kesişim Noktasında Afrika Boynuzu

Bu rapor, Afrika Vakfı tarafından Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı ( TİKA) ile işbirliği içerisinde gerçekleştirilen çalıştayın nihai raporudur. Kesişim Noktasında Afrika Boynuzu isimli bu çalıştay, Afrika Boynuzu’nda sosyo- ekonomik, siyasal ve güvenlik alanlarında ortaya çıkan güncel değişimlere ışık tutmaktadır.

HAZIRLAYAN

AFRİKA VAKFI - ANKARA

YAZAR

AFRİKA VAKFI - ANKARA

Bilgiler

Kesişim Noktasında Afrika Boynuzu