ÖZET

Afrika Vakfı Faaliyet Raporu 2018-2019

Afrika Vakfı, Afrika’ya karşı var olan yanlış ve eksik yargıların önüne geçerek, Türkiye ve bölge ülkeleri arasındaki toplumsal hareketliliğin ve iş birliğinin başta akademide olmak üzere çeşitli alanlarda arttırılmasına yönelik çalışmalar yapmaktadır. Türkiye’nin son yıllarda bölge ülkeleriyle ilişkilerini daha da geliştirmesi, Afrika Vakfı’nın bir sivil toplum kuruluşu olarak edindiği vizyonun haklılığını kanıtlar niteliktedir.

Bu rapor, belirtilen perspektif dahilinde Afrika Vakfı’nın hayata geçirdiği çalışmaların bir bütün halinde ortaya konması ve değerlendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Bunun yanında, raporda faaliyetler düzenlenirken karşılaşılan güçlüklerin ifade edilmesi çalışmaların zamanla daha da iyileştirilebilmesi açısından önemlidir. Nihayetinde, sivil toplum kuruluşlarının ülkeler arasındaki sosyal ve ekonomik ilişkilerin sağlıklı bir şekilde geliştirilmesindeki rolü son derece önemlidir. Afrika Vakfı da Türkiye’de Afrika üzerine yapılan çalışmaların sayısındaki eksikliğin farkında olarak ve bu eksiklikleri kapatmak için faaliyet göstermektedir.

HAZIRLAYAN

AFRİKA VAKFI - ANKARA

YAZAR

AFRİKA VAKFI - ANKARA

Bilgiler

Afrika Vakfı Faaliyet Raporu 2018-2019