ÖZET

Afrika Politikası

21’inci yüzyıl yeni güvenlik ortamı politik, sosyal, ekonomik, askeri, teknolojik ve çevresel değişimler ile yeniden şekillenmektedir. Afrika ülkelerinde yaşanan ve birbirini etkileyen sosyal ve siyasi krizler ile iç çatışmalar devlet yapılarını tahrip etmekte ve ciddi zarar vermektedir. Günümüzde Afrika ülkelerinin, gelişen ekonomileri, insan ve stratejik kaynakları, jeopolitik ve jeostratejik konumları bu ülkelerin önemini artırmıştır. Bölgesel ve küresel aktörlerin yatırım için ilgilerini çekmeye başlamıştır.

Uluslararası işbirliginin küresel ve bölgesel ölçekte artırılması, ortaklığa, diyaloğa ve yumuşak güce dayalı güvenlik anlayışının benimsenmesi ile mümkündür. Yeni güvenlik anlayışları çerçevesinde Afrika’da güncel güvenlik sorunlarının tespiti ve analiz edilmesi zorunlu hale gelmiştir.

Afrika’da sürdürülebilir güvenliğin, barış ve istikrarn tesisi konusunda aktörlerin rolü analiz edilmeli, uygulanabilir stratejilerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması konularında ayrıntılı araştırmalar yapılmalıdır.

Afrika’da etnik ve dini yapıların bölgesel ve küresel güvenlige etkileri, dil çeşitliliğinin, güvenliğin sosyal ve kültürel boyutundaki yansımaları değerlendirilmelidir. Silahlı çatışmalardan dolayı yaşanan iç ve dış göçler, nüfus hareketleri, bu hareketlerin politik ve ekonomik yansımaları ayrıntılı incelenmelidir. Kıtada kültür ve tabiat varlıklarının korunması, insan hakları hukuku, uluslararası insancıl hukuk ve mülteci hukuku konularının bölgesel ve küresel güvenliğe etkileri çok iyi değerlendirilmelidir.

Türkiye ile Afrika ülkeleri arasında ilişkileri geliştirilebilmesi için Kıtanın ülkeler bazında doğru ve güvenilir bilgilerine ihtiyaç bulunmaktadır. MAYIS / 2016 içinde Dakar’a yaptığım araştırma ve inceleme gezisinde de bu düşünceye varmış bulunuyorum. Güvenilir ve doğru bilgilere erişmek suretiyle sağlıklı politikalar üretebilmek ve geliştirebilmek için üniversitelerde Afrika ülkeleri araştırma ve uygulama merkezleri ile enstitülerinin kurulması ilke olarak benimsenmelidir.

Afrika Politikası (21. Yüzyılda Güvenlik, Refah ve Demokrasi Arayışı) isimli kitabımız çok amaçlı olarak yukarıda belirtilen konulara açıklık getirmek, bilim alanına derinlik ve zenginlik kazandırmak düşüncesinden hareketle hazırlamıştır.

Prof. Dr. Hasret Çomak / Önsözden

HAZIRLAYAN

Hasret Çomak ,Caner Sancaktar , Huriye Yıldırım Çınar

YAZAR

Beta Yayınları

Bilgiler

  • Kitap Adı: Afrika Politikası
  • Editör: Hasret Çomak ,Caner Sancaktar , Huriye Yıldırım Çınar
  • Yayınevi: Beta Yayınları
  • Hamur Tipi: 2. Hamur
  • Medya Cinsi: Ciltsiz