MERKEZ HAKKINDA

Afrika kıtasının önemli parçalarından biri olan Güney Afrika bölgesi üzerine araştırmalar yapmak, siyasal işbirliği ve ekonomik kalkınma adımlarını hayata geçirmek, öğrenci değişim programlarını desteklemek amaçlarıyla faaliyet göstermektedir. GABAM Türkiye’deki Afrikalı öğrencilerle ilişkileri geliştirmek, Afrika üzerine yapılan nitelikli akademik çalışmaları ortaya çıkarmak ve bu anlamda literatüre katkı sağlamak ve Türk ve Afrikalı öğrenci ve akademisyenlerin yararlanabileceği bir bilgi havuzu oluşturmak ve benzeri amaçlarla çeşitli kurumlar ile ortak projeler yürütmektedir. Türkiye ile Afrika arasında kurulacak kültürel, ekonomik ve sosyal iş birliği olanaklarının tartışılacağı konferans ve sempozyumlar düzenlemeyi de amaçlamaktadır.