MERKEZ HAKKINDA

Afrika kıtasında stratejik bir konumda bulunan ve Türkiye’nin ilgisinin giderek arttırdığı Doğu Afrika üzerine araştırmalar yapmak, bölgeyi bilen uzmanlar yetiştirmek, bölge ülkeleriyle işbirliği geliştirmek amaçlarıyla faaliyet göstermektedir. Belirlenen amaçlara ulaşmak için yürütülen projeler kapsamında araştırma raporları hazırlanmakta, konferans ve sempozyumlar düzenlenmektedir. Bu sayede iki tarafın da orta ve uzun vadede sağlayacağı faydaları ortaya koymayı hedeflemektedir.