ROMANLARLA AFRİKA SİYASETİ OKUMALARI

Okuma Grubu: ROMANLARLA AFRİKA SİYASETİ OKUMALARI

sm_son

Roman yazarı; hayatı, gerçekliği derleyen izlenimleri ve ona ilişkin düşüncelerini anlamlı bir bütünlük içerisinde öykülemeye gayret etmektedir. Bu anlamıyla roman belge düzeyinde bir tarihsel kaynak olmasa da o dönemi soluyan bir kişinin muhayyilesi üzerinden dönemi, mekânı, toplumu ve insanı okuma fırsatı sunmaktadır. Romanda olgu ve bilgiye bağlılık olmasa da epistemik bir alan oluşturmaktadır. Bu episteme tarih, antropoloji gibi bazı modern bilimlerle tortulaşmış bazı yanlış bilgileri de tashih etmektedir.

roman, belge düzeyinde bir tarihsel kaynak olmasa da o dönemi soluyan bir kişinin muhayyilesi üzerinden dönemi, mekânı, toplumu ve insanı okuma fırsatı sunmaktadır.

Sömürgeciliğin tek tipleştirici doğası gereği, uzun bir dönem sömürge yönetimleri altında kalmış Afrika kıtası yekpare bir kültür ve toplum olarak algılanmaktadır. Afrika’nın yaşadığı sömürgecilik tecrübesinin dışında; toplumların serüvenlerinin, inançlarının ve tarihsel tecrübelerinin benzerlikler bulunsa da özgün taraflarını ortaya çıkarmak, bölge ve ülkelere özgün tarihi-politik tecrübeyi anlamaya çalışmak için romanlar; Afrika üzerine çalışmak isteyen ve çalışacak kimselere ön ayak olmada en önemli yordamdır.

Bu programla araştırmacıların başvuru kaynağı olan akademik yayınlarda çok üzerinde durulmayan Afrika’da yaşanan sömürgecilik olgusu, kimlik oluşumları, işgalleri, mülteci krizi gibi önemli olgularda haberlerin ya da belgelerin eksilttiği insan gerçeğinden hareketle, yapılan çalışmalara yön verilecek bir arka plan bilgisi oluşturulacaktır.

Program kapsamı, Afrika’daki farklı ülkelerden yazarların 5 romanıyla sınırlandırılmıştır. Bu romanların coğrafyaları ise Güney Afrika, Sudan, Senegal, Etiyopya ve Kenya’dır. Programda Türkçeye çevrilen eserler okunarak program moderatör öncülüğünde tartışılacak, katılımcılardan eserle ilgili yazılı değerlendirmeler yapmaları beklenecektir.

Politik bağlamı önceleyerek tercih ettiğimiz romanları vesile kılarak Afrika’yı konuşacağımız okuma grubu Afrika Vakfı 2018 Yaz Dönemi Etkinlikleri kapsamında düzenlenmektedir.

Başvuruların değerlendirilmesinde internet üzerinden doldurulan formlar geçerli olacaktır. Kontenjan sınırlıdır. Program sonunda katılım sertifikası verilecektir. (%80 devam zorunluluğu vardır.) Başvuruların değerlendirilmesinin akabinde, kabul alan katılımcılara programda tahlili yapılacak romanlar, okuma sırası vb. konularda bilgilendirme maili gönderilecek ve katılıma hak kazananlar internet sayfamız üzerinden duyurulacaktır.

*Afrika Vakfı gerekli gördüğü takdirde programda her türlü değişikliği yapma hakkını saklı tutar.

Son Başvuru Tarihi: 5 Temmuz 2018 saat 18:00

Programa hak kazanan katılımcıların internet sayfasından açıklanması:  9 Temmuz 2018 saat 18:00

Başvuru Formu Linki:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNyLIEwzPe9x06InNE3Bj_sITn91KovXvwmxPY1bWYUQOdlA/viewform