PROJELER

KÜLTÜREL FAALİYETLER

 7 Mayıs 2016 Cumartesi  Inila Digital

Vakıf, Türkiye'nin ve kıta ülkelerinin genç ve dinamik nüfusunu birer sermaye olarak alır ve yatırımlarını bu paha biçilmez sermayenin hem yerelde, hem ulusal ölçekte hem de küresel düzeyde insanlığın faydasına olacak şekilde değerlendir ve organize eder.

Devamı

EĞİTİM

 7 Mayıs 2016 Cumartesi  Inila Digital

Vakıf, verdiği lisans üstü ve doktora burslarıyla gençlerin Afrika kıtası hakkında yaptıkları akademik çalışmaları destekler. Yapılacak akademik çalışmaların kıta ülkelerinin, Türkiye'nin ve insalığının yararına olacak şekilde devam etmesine katkı sunar.

Devamı

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

 7 Mayıs 2016 Cumartesi  Inila Digital

Vakıf, ulusal ve uluslararası paydaşlarıyla ortaklaşa konferanslar, sempozyumlar ve toplantılar düzenler. Söz konusu faaliyetler Türkiye ve Afrika ülkelerinin tesis ettikleri iyi ilişkilerin geliştirilmesine ve karşılıklı iletişim kanallarının çeşitlendirilmesine destek sağlar.

Devamı