Makale Çağrısı

Afrika Vakfı, "Afrika'nın Yeni Stratejik Ortaklık Modelleri: Uluslararası Zirvelerde Oluşturulan Kıta ve Ülke Ortaklıkları" ana başlığı altında yayınlanacak editörlü kitap için konu uzmanları, araştırmacılar ve akademisyenleri makale özetlerini göndermeye davet eder.
Afrika Birliği'nin vizyonu içerisinde yer alan önemli hedeflerinden biri şu şekilde ifade edilmektedir: "Kendi vatandaşları tarafından yönetilen ve uluslararası arenada dinamik ve yönlendirici gücü temsil eden; bütünleşmiş, müreffeh, adil, huzurlu ve iyi yönetilen Afrika Birliği inşa etmek" birliğin hedefidir. Afrika ülkeleri, söz konusu vizyonu hayata geçirmek için diğer kıta devletleri veya münferit ve devletler ile karşılıklı stratejik ortaklık arayışlarına girmektedir. Afrika'nın stratejik ortaklık çerçevesi son yıllarda yeni bir birliktelik boyutu kazanmıştır. Söz konusu yeni modelde kıtalar arası ortaklık daha az vurgulanırken, Afrika kıtası ve münferit devletler arası ortaklıklara daha çok önem verilmektedir.
Söz konusu kitapta, özellikle Afrika ve stratejik ortaklarının düzenledikleri uluslararası zirvelerde elde edilen kazanımlar ve fırsatlar, riskler ve sorunların tüm boyutlarıyla incelenmesi hedeflenmektedir. Makalelerde öncelikli olarak aşağıda sıralanan zirveler ele alınacaktır:
Türkiye-Afrika Zirveleri, Çin-Afrika Zirveleri, Hindistan-Afrika Zirveleri, Japonya-Afrika Zirveleri, Kore-Afrika Zirveleri, Fransa-Afrika Zirveleri, ABD- Afrika Liderlik Zirveleri, Afrika-Güney Amerika (Brezilya öncülüğünde) Zirveleri ve Endonezya-Afrika Zirvesi, İtalya-Afrika Zirveleri

Makale Konuları:
Makaleler söz konusu zirveler çerçevesinde aşağıdaki konu başlıkları altında düzenlenecektir.
1. Bölgesel ve Küresel Güvenlik Politikaları
2. İyi Yönetişim ve İstikrarlı Kamu Yönetimi
3. Eğitim ve İnsan Kaynakları Gelişimi
4. Ticari İşbirlikleri ve Ekonomik Büyüme
5. Altyapı İnşası ve Kapasite Geliştirme
6. Zirai Büyüme ve Gıda Güvenliği
7. Bilgi Teknolojileri
8. Sağlık Politikaları
9. Sosyal Yapı ve Kültür Politikaları
Kitapta yayınlanacak olan makalelerden, aşağıda verilen araştırma sorularına cevap aramaya yönelik olmaları beklenmektedir:

  • Afrika ve stratejik partnerleri arasında büyüme ve işbirliği derecesini ölçmek için hangi kriterler veya teori kullanılabilir?
  • Zirvelerde tebliğ edilen sonuç bildirgeleri ne derece de uygulanabildi?
  • Afrika'da insan kaynaklarının geliştirilmesi; müreffeh, adil ve iyi idare edilen Afrika ve kendi vatandaşları tarafından etkin bir şekilde yönetilen ve uluslararası arenada dinamik ve yönlendirici gücü temsil eden Afrika'nın inşa edilmesinde zirveler nasıl bir rol oynamaktadır?
  • Yeni stratejik ortaklık modelini açıklayınız ve söz konusu yeni ortaklık modeli geleneksel yaklaşımlardan nasıl farklılık gösterir?
  • Afrika ve stratejik ortakları arasındaki ortaklığın ve işbirliğinin geliştirilmesini sağlayan yöntemlerin uygulanmasını teminine yönelik alternatif ölçütler veya tetkikler nelerdir?
  • Zirve diplomasileri sürdürülebilir midir?
  • Kolonyal ve Post-Kolonyal ilişki zemininde ortaklıklar nasıl değerlendirilebilir?

Makale Gönderme Kuralları
• Makale özeti son teslim tarihi: 10 Mayıs 2019
• Makale son teslim tarihi: 20 Eylül 2019
• Makaleler; Türkçe veya İngilizce, gramer ve yazım kurallarına dikkat edilmiş şekilde, yayınlanmaya uygun olarak teslim edilmelidir.
• Makale yayın dili İngilizce ve Türkçe olacaktır.
• Makale özetleri uzman bir hakem komitesi tarafından değerlendirilecektir. Kabul edilen özetlerin kitapta yer alabilmesi için tam makale metinlerinin yukarıda belirtilen son teslim tarihine kadar gönderilmesi gerekmektedir.

Yazarlardan aşağıda belirtilen iletişim bilgilerini göndermelerini rica ederiz:
• Adı ve soyadı; çalıştığı enstitü, üniversite, şehir ve ülke; e-mail, iş adresi ve telefon numarası.
• Özet metni 250-500 kelime ile sınırlı olup; tam metin makalelerde ise sınır kaynakça hariç, 6000-8000 kelimedir. Özet ve makalelerin APA 6. Yayın kurallarına uygun yazılmış olması rica olunur.
Özetler ve tam metin makaleler aşağıdaki e-maile belirtilen son tarihlere kadar gönderilmesi rica olunur:
info@afarikavakfi.org

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Call for Papers
The Africa Foundation welcomes to experts, researchers and academics for abstracts submissions in preparation of an academic book publication under the theme "New Models of Africa's Strategic Partnership: Continent to Country Partnerships organized under the Framework of International Summits"
One of the key objectives of the African Union lies in its vision to build "an integrated, prosperous, equitable, well governed and peaceful United States of Africa that is effectively managed by its own citizens and represent a creative and dynamic force in the international arena". As measure to achieve this vision the African continent has sought to cooperate strategically with other continental groupings and states. Consequently, the framework of Africa's strategic partnership has recently taken a new dimension of synergy with less emphasis on continent to continent partnerships and more importance on continent to country partnership.
The book will exclusively review the successes and pitfalls of recent international summits organized by Africa and its strategic partners. These summits includes:
Turkey-Africa Summits, China-Africa Summits, India-Africa Summits, Japan-African Summits, Korea-African Summits, Franco-African Summits, U.S-Africa Leadership Summits, Africa-South American Summits (under the patronage of Brazil), Indonesia-Africa Summit and Italy-Africa Summits
Article Tracks: Papers will address the following thematic areas related to the summits;
1. Regional and Global Security Policies
2. Fair Governance and Stable Public Administration
3. Education and Human Resources Development
4. Trade Relations and Economic Development
5. Infrastructure Development and Capacity Building
6. Agricultural Development and Food Security
7. Information Technologies
8. Health Policies
9. Social Structure and Cultural Policies

Completed articles should attempt to answer the following research questions
1. What index, theory, criteria can be used to measure the degree of cooperation and growth between Africa and it strategic partners?
2. To what extent has the declarations arrived at the summits been implemented?
3. What role does the summits play in expanding human capabilities and enhancing a prosperous, equitable and well governed Africa that is effectively managed by its own citizens and represent a creative and dynamic force in the international arena?
4. Explain the significance of the new model strategic partnership and how is it different from previous traditional approaches? What are the pros and cons of the new model paradigm?
5. What alternative measures or follow up mechanism needs to be implemented to ensure greater partnership and cooperation between Africa and its strategic partners?
6. Are Summit Diplomacies sustainable?
7. How to approach cooperation on the ground of colonialism and post-colonialism

Rules for Submission
• Deadline for submission of abstracts: 10 May 2019
• Deadline for submission of full articles: 20 September 2019
• All papers must be submitted and presented in either Turkish or English with accurate grammar and spellings suitable for publication.
• Article publish in both Turkish and English.
• A screening Committee of experts will determine whether abstracts will be accepted pending final paper submission. Selected abstracts will be reviewed and assigned to appropriate sessions.
• All authors are expected to submit their papers until deadline for it to be published.
• Leading author and Co-author's contact details: Name, Institute, University, town, and country, Email address and phone number.
• Abstract text – limited to 250 words and full paper limited to 8000 words including references. Papers should be submitted according to APA standards.

Both abstracts and full papers should be submitted the following email on or before the stipulated dateline. info@afrikavakfi.org