GENEL BAKIŞ

Afrika’da Etnisite ve Demografi

EĞİTİM DİLİ

Türkçe

KONUSU

Afrika kıtası, içinde barındırdığı farklı etnik ve dinamik demografik yapısı itibari ile diğer kıtalara göre daha fazla çeşitlilik göstermektedir. Afrika’da yaklaşık olarak iki binin üzerinde etnik topluluk bulunmaktadır. Ayrıca kabile ve etnik toplulukların siyasi, ekonomik ve kültürel anlamda bölge için önemini tekrar etmekte fayda vardır.

DEVAMI