Büyükelçi Buluşmaları

Büyükelçi Buluşmaları

Afrika ülkeleri ile Türkiye arasındaki ilişkiler, iki tarafın diplomatik misyon sayılarını karşılıklı olarak kısa bir zaman diliminde ciddi bir şekilde artırması ile çok daha yoğun bir temasın mevcudiyetine vesile olmuştur. 2018 yılı itibariyle, Türkiye'nin Afrika kıtasındaki Büyükelçilik sayısı 41'e, TİKA temsilcilikleri 21'e ulaşmış bulunmaktadır. Buna karşılık 32 Afrika ülkesinin Başkent Ankara'da temsilciliği vardır. Diplomatik, siyasi, ekonomik ve sosyal ilişkiler, Büyükelçilerin özverili çalışmaları ve bulundukları ülke ile kendi ülkelerindeki kurum / kuruluşlar arasındaki ilişkilerin azami ölçüde gelişmesi adına ortam oluşturmaları vesilesiyle ivme kazanmıştır. Afrika Vakfı olarak Türkiye'de temsilcilikleri bulunan Afrika ülkelerinin Büyükelçilerinin tecrübelerinden faydalanmak, ülkeleri ile alakalı bilgilerin birinci elden sunulmasını sağlamak ve ilgili kişi, uzman ve kurum temsilcileri ile bir araya gelmek amacıyla "Büyükelçi Buluşmaları" programı tertip edilmiştir. Bu kapsam da Büyükelçi Buluşmalarının ilk konuğu Cibuti Ankara Büyükelçisi Sayın Aden H. Abdillahi olacaktır.