GENEL BAKIŞ

Romanlarla Afrika Siyaseti Okumaları

Afrika’nın dünyada ve Türkiye’de algılanışı, yekpare bir ülke olduğu yanılsaması üzerine kuruludur. Afrika’nın bu şekilde anlaşılmasına neden olan olgu ise kıtanın sömürgecilik tecrübesiyle ilintili olmasıdır. Sömürgeciliğin tek-tipleştirici doğası bu yanlış algının oluşmasına kaynaklık etmektedir. Türkiye’de kıtaya ilişkin yapılan araştırmaların çok olmaması, olanların da sosyal bilimlerin yapısı gereği insan gerçeğini gözden kaçırmalarına neden olmaktadır.  Yakın plan roman okumaları neticesinde Afrika’nın yaşadığı sömürgecilik tecrübesinin dışında ülkelerin serüvenlerinin, inançlarının ve tarihsel tecrübelerinin benzerlikleri bulunsa da okumalar kıtanın özgün taraflarını da ortaya çıkarmaktadır. Ülkelere özgü tarihi-politik tecrübeyi göstermek ve anlamak için “insanı” anlatmaya çalışan romanlar, Afrika üzerine çalışacak kimselere ön ayak olmada en önemli yordamdır. Türkiye’de daha önce denenmemiş bu programla birlikte Afrika kıtasındaki sömürgecilik ve ona karşı gerçekleştirilen mücadeleler bir roman dolayımıyla anlaşılmaya çalışılacaktır. Böylece bilimsel kitaplarda çokça üzerinde durulmayan insan gerçeğinden hareketle, yapılan çalışmalara yön verilecek bir arka plan bilgisi oluşturulacaktır.

Program kapsamı, Afrika’daki farklı ülkelerden yazarların 5 romanıyla sınırlandırılmıştır. Bu romanların coğrafyaları ise Güney Afrika, Sudan, Senegal, Etiyopya ve Kenya’dır.

GENEL BAKIŞ

Son başvuru tarihi 20 Eyl

DÖNEM

Güz

EKİP

1

SÜRESİ

8 Hafta

DERSLER

4 ders

SERTİFİKA

Evet

KONTENJAN

0/30

Başvurmadan önce mutlaka programın detaylarını inceleyiniz. HEMEN BAŞVUR

PROGRAM HAKKINDA

TEP, Afrika bölgesi üzerine akademik çalışmalar yapmak isteyen lisans öğrencilerine yönelik, kademelendirilmiş, Afrika Vakfı ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Doğu ve Afrika Araştırmaları Enstitüsü ile birlikte yürütülecek sekizer haftalık dört dönemden oluşan bir programdır.

DEVAMI

HEDEF KİTLE

Afrika Vakfı, Türkiye ile Afrika arasında tarihi, kültürel, sosyal alanlar başta olmak üzere siyasi ve ekonomik ilişkilerin gelişimi için derinlemesine ortak çalışmalar yapmayı, Türkiye’de mukim öğrencileri, iş adamlarını ve akademisyenleri barındıran geniş bir Afrikalı kitleye hitap etmeyi, Afrika kıtası ve Afrika ülkeleri ile ilgili akademik kariyer yapmak isteyen Türk öğrenciler ve kıtayı tanımak isteyen iş adamlarına destek sunmayı, bölge üzerine çalışmalar yapan araştırmacıları bir araya getirerek bilgi üretimini ve paylaşımını sağlayan bir platform oluşturmayı hedeflemektedir.

Diğer taraftan disiplinler arası çalışmaları desteklemek amacıyla panel, sempozyum ve seminerler düzenleyen Afrika Vakfı, Türkiye ve Afrika ülkelerinin genç ve dinamik nüfuslarına yerel, ulusal ve küresel düzeyde katkı yapmayı ve iş birliği imkanları sunmayı amaçlamaktadır.

BAŞVURU ŞARTLARI

Başvurular belirtilen tarihler arasında Afrika Vakfı’nın internet sayfası (www.afrikavakfi.org) üzerinden gerçekleştirilecektir.

DEVAMI

SERTİFİKA HAKKINDA

Derslere öngörülen oranda katılım sağlayan ve şartları yerine getiren katılımcılara program sonrasında sertifika/katılım belgesi takdim edilecektir.

ETKİNLİK TAKVİMİ

Programlar

afrikavakfi